Home

Kies een categorie

Vragen uit de categorie: Recreatie
 • Is er ruimte voor recreatie op Maasvlakte 2?

  Ja, onder andere op de nieuw aan te leggen zeewering. Het gedeelte van de zeewering in het zuidwesten en westen krijgt het karakter van een natuurlijk duinlandschap met daarbij een strand. In het zuidwesten komt een dagstrand met vijf opgangen en ca. 1.500 parkeerplaatsen. In het westen komt een activiteitenstrand, daar wordt het minder druk. Dit is voor buitensporten zoals (kite-)surfen bestemd. Tussen deze delen strand in komt er opnieuw ruimte voor nudisme. Verder komt bovenop de duinen een fietspad te liggen dat prachtig uitzicht biedt. Ook is er ruimte voor tijdelijke, seizoensgebonden horeca.

 • Komt er een strand bij Maasvlakte 2?

  Door de aanleg van Maasvlakte 2 is het populaire Slufterstrand verdwenen. Een nieuw strand is onderdeel van de zeewering die ter bescherming van Maasvlakte 2 wordt aangelegd. Dit aan te leggen strand is in lengte vergelijkbaar met het huidige strand. Het wordt geen strand met boulevard en uitgebreide horeca. Wel een plek waar mensen kunnen genieten van zon, zee, wind en rust. Een ontsluitingsweg en voldoende parkeerplaatsen zorgen voor een goede bereikbaarheid. Naar verwachting kan in 2012 het eerste deel van het nieuwe strand in gebruik worden genomen.

 • Komen er fietspaden door Maasvlakte 2?

  Op Maasvlakte 2 worden vrijliggende fietspaden naast de wegen aangelegd. Over de hele lengte van de zachte zeewering komt het fietspad op het duin te liggen.

 • Kan ik in de nieuwe natuurgebieden ook recreëren?

  Het Bodembeschermingsgebied en de duinpartij bij Delfland worden publiekelijk toegankelijk. Hier kunt u dus recreëren. In het Bodembeschermingsgebied gelden wel een aantal beperkende regels, ter bescherming van de natuur. Die hebben vooral invloed op de activiteiten van (kite-)surfers, zeilers etc. Normaal strandbezoek zoals zwemmen en zonnen ondervinden hier geen last van. Ook in de 750 hectare natuur- en recreatiegebieden die ten noorden en zuiden van Rotterdam worden aangelegd is volop recreatie mogelijk.

 • Kan ik straks buitensporten beoefenen bij Maasvlakte 2?

  In de toekomst komt een actief recreatiestrand op het noordwestelijke buitenste deel van de zeewering van Maasvlakte 2. Daar mag men onder andere surfen, kite-surfen en Deltavliegen. ULV-vliegen is in het gehele gebied niet mogelijk gezien de industriële activiteiten in het gebied.

 • Komt er op Maasvlakte 2 ook weer ruimte voor naaktrecreatie?

  Op het Slufterstrand was middels een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een gedeelte van het strand gereserveerd voor naaktrecreatie.

  In de Planologische kernbeslissing, waarin het Rijk globaal de ruimtelijke indeling vast heeft gelegd, is opgenomen dat bestaande functies in de toekomst op Maasvlakte 2 terug moeten komen. Een deel van het nieuwe strand op Maasvlakte 2 biedt dan ook ruimte voor naaktrecreatie. Dit naaktstrand komt te liggen tussen het noordelijke deel waar ruimte is voor buitensporten, zoals kitesurfen, en het badstrand in het zuiden. Deze oplossing is in overleg met de Naturisten Federatie Nederland tot stand gekomen. Ook op Maasvlakte 2 wordt naaktrecreatie geregeld via een APV. In 2009 kwam er een einde aan de mogelijkheid voor naaktrecreatie op het Slufterstrand, in 2010 en 2011 is in het gebied geen strandrecreatie mogelijk. In 2012 opent het nieuwe strand op Maasvlakte 2 en wordt ook naaktrecreatie weer mogelijk.

 • Komen er voldoende faciliteiten nabij het strand zoals parkeerruimte en horeca?

  De faciliteiten op het strand van Maasvlakte 2 zijn vergelijkbaar met de faciliteiten die de bestaande Maasvlakte bood. In het zuidwesten komt een dagstrand met vijf opgangen en ca. 1.500 parkeerplaatsen. Er komt een fietsroute bovenop de duinen en er is ruimte voor tijdelijke, seizoensgebonden horeca.

Heeft u andere vragen? Stel ze ons.