WEBSITE DOSSIERS TIMELINE OERVONDST CHECKER

DOSSIERS

Natuur & archeologie

Archeologie & Paleontologie

De oudheid komt tot leven

Lees verder

Flora en fauna

Ruimte voor rijke en bijzondere natuur

Lees verder

Milieueffectrapportage Aanleg

Wat zijn de effecten van de aanleg?

Lees verder

Milieueffectrapportage Bestemming

Wat is het effect van inrichting en gebruik

Lees verder

Natuur

Ruimte voor natuur

Lees verder

Natuurcompensatie

Concrete maatregelen compenseren het verlies

Lees verder

Nieuw duingebied bij Delfland

Schade aan Voornse duinen gecompenseerd

Lees verder

Rugstreeppad en zandhagedis

Beschermde soorten in het havengebied

Lees verder