WEBSITE DOSSIERS TIMELINE OERVONDST CHECKER

DOSSIERS

Over de bouw

Van plan tot uitvoering

De realisatie

Complex project stelt hoge eisen aan aannemer

2.000 Hectare nieuw havengebied met 1.000 hectare uitgeefbaar terrein: Maasvlakte 2 is het grootste waterbouwkundig project in Nederland sinds de Deltawerken en de aanleg van de huidige Maasvlakte. Dit stelt hoge eisen aan de aannemer.

Drie consortia dongen mee naar de opdracht om Maasvlakte 2 te realiseren. Eén partij trok zich tijdens het selectietraject terug. De strijd tussen de twee overgebleven partijen werd in 2007 beslist in het voordeel van de Nederlandse combinatie Boskalis en Van Oord.

Boskalis en Van Oord

Aan de keuze voor Boskalis en Van Oord - die samenwerken onder de naam PUMA: Project Uitbreiding Maasvlakte - ging een langdurig selectieproces vooraf, in de vorm van een aanbestedingstraject. In de aanbesteding vroeg het Havenbedrijf Rotterdam alle geïnteresseerde bedrijven een offerte uit te brengen. In een normale aanbesteding krijgt het bedrijf met het aanbod dat kwalitatief en financieel het meest aantrekkelijk is over het algemeen de opdracht. In het geval van Maasvlakte 2 stelde het Havenbedrijf nóg een belangrijke eis: de aanleg moest zo innovatief en duurzaam mogelijk gebeuren.

Samen sterker
Zowel Boskalis als Van Oord zou deze klus op eigen kracht kunnen klaren. Toch hebben de baggeraars de handen ineengeslagen. Het alleen doen zou een te groot beslag leggen op de individuele capaciteit. Ook met het oog op de risico's die in deze omvangrijke opdracht, hebben de twee oer-Hollandse baggeraars besloten hun krachten te bundelen.

Het contract

Het contract van PUMA voor de realisatie van de eerste fase van Maasvlakte 2 omvat het ontwerp en de realisatie van:

  • 2,4 km harde zeewering (stenen en blokken)
  • 8,4 km zachte zeewering (strand en duin)
  • de eerste circa 700 hectare uitgeefbaar terrein
  • circa 2 km deep sea kade (20 m waterdiepte)
  • 1 km kade voor binnenvaart- en kleine zeeschepen (11 tot 13 m waterdiepte)
  • het op diepte brengen van de havenbekkens
  • de aanleg van 13 km wegen (2x2 rijstroken en 2 secundaire wegen)
  • de aanleg van 14 km spoorwegen (dubbel spoor)

Onderdeel van het contract is ook dat PUMA na oplevering de eerste vijf jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de zeewering van Maasvlakte 2.